Hapur E hënë - E shtunë
Celular +355 69 358 1353
e-mail: info@logopedikulluri.com
MIRESEVINI NE

QENDREN LOGOPEDIKE KULLURI

STAF

EKSPERT NE LOGOPEDI

VLERESIM & TRAJTIM LOGOPEDIK

Qender Logopedike Kulluri

lindi si nevojë për tregun shqipëtar, si pasojë e mungesave të shërbimit logopedik 100%. Të frymëzuar nga vendet perëndimore me programet inovative, ofrojmë për fëmijët, adoleshentët dhe adultët, rehabilitimin e problematikave të gjuhës dhe komunikimit, vështiresitë ne gëlltitje (pediatrike/geriartrike), crregullimet e zërit, rehabilitimi i patologjive neurozhvillimore qe prekin të folurin.

Cfarë është Logopedia?

Logopedia është shkenca e cila merret me diagnostikimin, vlerësimin dhe trajtimin e çrregullimeve të gjuhës dhe komunikimit. Në crregullime të gjuhës dhe komunikimit përfshihet prekja e te gjitha formave të komunikimit verbal, joverbal dhe proceseve neurofiziologjike pergjegjese për komunikimin.

Kush eshte Logopedisti/ja?

Logopedisti/ja është një profesionist i shkencave mjekësore i cili trajton crregullimet konjitive, te gjuhës e folurës, proceset e gelltitjes, fonacionin etj. Logopedisti mund të punojë si profesionist i lire ose pjesë e një ekipi multi disiplinar.

Si i trajton këto crregullime?

Përmes përdorimit të testeve dhe manualeve profesionale të standartizuara. Karakteri i planeve që ndërtohet është afatshkurtër, afatgjatë. Në rastet kur pacienti ka nevojë edhe për sherbime të tjera terapeutike, ne bashkëpunojmë me kolegët tanë për një cilësi më të lartë.

Kush ka nevojë për logopedi?

Trajtimi logopedik i shërben pacientëve duke nis nga ata pediatrik, deri tek moshat e treta pacientët geriartrik.

Sherbimet Tona

Konsulta Logopedike

Konsulta Logopedike zgjat mesatarisht 45 minuta. Konsiston në marrjen e plotë të anamnezës të pacientit edhe orientimin e tij/saj drejt trajtimit qe i nevojitet i shoqëruar dhe me këshillim.

Shiko te gjitha sherbimet

Vlerësim Logopedik

Zgjat 60 min. Realizohet në momentin e paraqitjes së pacientit në terapi dhe ne cikle 3 mujore për të parë ecurinë e pacientit edhe për të riformuluar objektivat e trajtimit.

Shiko te gjitha sherbimet

Seancë Logopedike

1 seancë Logopedike zgjat 45 min. Është e organizuar në teknika që konsistojnë në rehabilitimin logopedik të pacientit. Frekuentohet nga pacienti mesatarisht 3-4 here në javë.

Shiko te gjitha sherbimet

Cilat janë sinjalet e alarmit që ju orientojnë per Logopedi?

📌Para moshes 12 muaj eshte konsideruar normale per femijet te nderveprojne verbalisht me ane te tingujve. Keto tinguj jane me pas pararendes te te folurit.
📍Nese femija nuk nxjer tinguj deri ne 12 muaj kjo konsiderohet shenje alarmi.
📌Rreth moshes 12 deri ne 15 muaj, femijet fillojne te imitojne tinguj ne gjuhen e nenes dhe te thone fjale teke. Ne kete kohe ata ndjekin komanda njeshe.
📍Nese ne kete kohe femija nuk thote asnje rrokje ,asnje fjale te thjeshte ,femija referohet per ndjekje speciale ne Logopedi.
📌Nga mosha 18 deri ne 24 muaj eshte koha kur fjalori rritet , dhe femijet fillojne te bashkojne dy fjale duke krijuar fraza dyshe.
📍Nese femija eshte ne fazen e tingujve apo rrokjeve kjo konsiderohet shqetesuese.
📍Ne momentin kur femija eshte midis moshes 2 dhe 3 vjec dhe i foluri nderpritet,fjalori pakesohet dhe i shprehuri nuk eshte i pranishem eshte koha per te nisur terapi logopedike.

Kur pas aksidenteve apo demtimeve me karakter neurologjik preken zona përgjegjese te te shprehurit dhe te kuptuarit pacienti referohet per terapi logopedike.

Si pasojë e ndikimit të sëmundjeve bashkeshoqëruese edhe historikut te medikamenteve, prekja e steukturave pergjegjese të gëlltitjes bëhet më evidente. Në këtë rast terapia logopedike do të ndihmojë pacientin të rikthej ne funksionim këto struktura.

Cilat janë sinjalet e alarmit që ju orientojnë per Logopedi?

Pacientet pediatrik

📌Para moshes 12 muaj eshte konsideruar normale per femijet te nderveprojne verbalisht me ane te tingujve. Keto tinguj jane me pas pararendes te te folurit.
📍Nese femija nuk nxjer tinguj deri ne 12 muaj kjo konsiderohet shenje alarmi.
📌Rreth moshes 12 deri ne 15 muaj, femijet fillojne te imitojne tinguj ne gjuhen e nenes dhe te thone fjale teke. Ne kete kohe ata ndjekin komanda njeshe.
📍Nese ne kete kohe femija nuk thote asnje rrokje ,asnje fjale te thjeshte ,femija referohet per ndjekje speciale ne Logopedi.
📌Nga mosha 18 deri ne 24 muaj eshte koha kur fjalori rritet , dhe femijet fillojne te bashkojne dy fjale duke krijuar fraza dyshe.
📍Nese femija eshte ne fazen e tingujve apo rrokjeve kjo konsiderohet shqetesuese.
📍Ne momentin kur femija eshte midis moshes 2 dhe 3 vjec dhe i foluri nderpritet,fjalori pakesohet dhe i shprehuri nuk eshte i pranishem eshte koha per te nisur terapi logopedike.

Pacientet adult

Kur pas aksidenteve apo demtimeve me karakter neurologjik preken zona përgjegjese te te shprehurit dhe te kuptuarit pacienti referohet per terapi logopedike.

Pacientët geriartrik

Si pasojë e ndikimit të sëmundjeve bashkeshoqëruese edhe historikut te medikamenteve, prekja e steukturave pergjegjese të gëlltitjes bëhet më evidente. Në këtë rast terapia logopedike do të ndihmojë pacientin të rikthej ne funksionim këto struktura.

Focusing Your Mind, With The Best Therapeutic Care

EXPERT MEMBER

Cilat Janë Sinjalet E Alarmit Që Ju Orientojnë Per Logopedi?

 

Pacientet pediatrik

 • Para moshes 12 muaj eshte konsideruar normale per femijet te nderveprojne verbalisht me ane te tingujve. Keto tinguj jane me pas pararendes te te folurit.
 • Nese femija nuk nxjer tinguj deri ne 12 muaj kjo konsiderohet shenje alarmi.
 • Rreth moshes 12 deri ne 15 muaj, femijet fillojne te imitojne tinguj ne gjuhen e nenes dhe te thone fjale teke. Ne kete kohe ata ndjekin komanda njeshe.
 • Nese ne kete kohe femija nuk thote asnje rrokje, asnje fjale te thjeshte, femija referohet per ndjekje speciale ne Logopedi.
 • Nga mosha 18 deri ne 24 muaj eshte koha kur fjalori rritet dhe femijet fillojne te bashkojne dy fjale duke krijuar fraza dyshe.
 • Nese femija eshte ne fazen e tingujve apo rrokjeve kjo konsiderohet shqetesuese.
 • Ne momentin kur femija eshte midis moshes 2 dhe 3 vjec dhe i foluri nderpritet, fjalori pakesohet dhe i shprehuri nuk eshte i pranishem eshte koha per te nisur terapi logopedike.

Pacientet adult

Kur pas aksidenteve apo demtimeve me karakter neurologjik preken zona përgjegjese te te shprehurit dhe te kuptuarit pacienti referohet per terapi logopedike.

Pacientet geriartrik

Si pasojë e ndikimit të sëmundjeve bashkeshoqëruese edhe historikut te medikamenteve, prekja e steukturave pergjegjese të gëlltitjes bëhet më evidente. Në këtë rast terapia logopedike do të ndihmojë pacientin të rikthej ne funksionim këto struktura.

+10

Logoped/Terapist ne Staf

+1520

Patologji te Trajtuara

+1250

Pacient

+150

Çertifikime

Vendet në të cilat punon Logopedi

 • Qendra spitalore universitare (neurologji, pediatri, orl)

 • Kopshte publike / private

 • Klinika private

 • Organizata jofitimprurese

 • Shkolla

img
img
img

See Our Success Story

PATIENTS FEEDBAK

Happy Patient Feedback About Our Service

No post Found

Prenotoni nje konsulte